Hodnocení poroty – Sněhový Brněnec 2018

E. Schmitt: Manželské vraždění, DS E. Vojana Brněnec

Francouzská konverzační komedie Manželské vraždění zpracovává téma (ne)udržitelnosti dlouhodobého partnerského vztahu. Schmittova hra se zakládá na komplikovaném konstruktu lží a manipulace. Manželskému páru se přes mnohé peripetie nakonec podaří poničený vztah znovu obnovit – závěrečná scéna dává naději na možnost nového začátku. Inscenace těží především z autentických hereckých výkonů Kristýny Pavlasové a Dušana Blažky. Scénografie inscenace nepůsobí komplexním dojmem, tak jako režie absentuje na dostatečné rozčlenění hry na situace a nedostatečně akcentuje jednotlivé zlomy v dramatu manželského páru.

 

Ivan Loněk: Čerti, JEN TAK Chvaletice

Ivan Loněk napsal velmi komplikovaný textový tvar Čerti, ve kterém osciluje na hranici mnoha žánrů. Čerti vycházejí z žánru pohádky, potažmo alegorie, ale dostávají se až do roviny estrády a politické satiry. Chybí zde však pevné dramaturgické vedení tématu a jednotnost režijních prvků (inscenačního stylu). Inscenace řeší příliš mnoho motivů najednou, bez přehlednějšího členění a interpretačního názoru tvůrců. Lze ocenit velké nasazení hereckého souboru i schopnost charakterizace jednotlivých postav. Scénografie vychází z klasického ztvárnění pekla, ozvláštněné soudobými prvky ve scéně i kostýmech.

 

Pacovský: Strach má velké oči, SDO Heyduk Předhradí

Klasická pohádka s moderními prvky vychází z archetypu Nebojsy, kterého zde zastupuje dřevorubec Filip zamilovaný do zámecké slečny Lesněnky. Jejich láska musí zdolat zkoušku odvahy a porazit kouzla baby Magi a úskoky loupežníka Bujóna. Inscenace se vyznačuje přesným a zároveň citlivým režijním vedením herecké stylizace a scénograficky funkčním hracím prostorem, který využívá iluzivních principů barokního divadla.

 

Koloděj: Postel pro anděla, DS Tyl Králíky

Komedie J. Koloděje Postel pro anděla sleduje domácnost hajného Myslivečka, jejíž poklidnost naruší přítomnost anděla strážného. Žádná z dalších postav hry anděla nevidí, z čehož lze usuzovat, že postava anděla se vyskytuje pouze v Myslivečkově mysli. Z dramatického hlediska však není jasné, jaká je skutečná úloha anděla ve hře – děj neposouvá, je spíše jeho komentátorem, jednání Myslivečka mnoho neovlivní, pouze mu zvěstuje novinu o blížící se radostné události (početí dalšího mysliveckého potomka – vnoučete). Na konci hry se anděl ze scény vytratí bez jasnější pointy. Nemnoho kvalitní divadelní hra bohužel není dostatečným materiálem pro režijní, ani pro hereckou práci, navzdory tomu můžeme na scéně vidět několik unikátních osobitých hereckých výkonů.

 

Soubor DOVEDA Sloupnice: Český děják

Kabaretní pásmo Český děják invenčním způsobem zpracovává vybrané obrazy z českých dějin. Jednotlivá kabaretní vystoupení jsou zasazena do rámce školní výuky dějepisu – kabaretním průvodcem je zde postava učitelky. Jednotlivé výjevy, vycházející z klaunských principů, jsou zcela nepietní a staví na kontrastu hrdinnosti a směšnosti. Nechybí však ani několik mrazivých či dojemných momentů. Z inscenace je znatelná poučenost režiséra ve stavění komediálních situací. Ty propojuje s výraznou hudební složkou inscenace, čímž vytváří hudebně-komediální čísla. Režisér dokázal nadchnout soubor a přivést ho ke kreativnímu herectví, z něhož čiší radost a zaujetí. Celý herecký soubor působí velmi přesvědčivým dojmem. V kontextu vesnického divadla se jedná o překvapivý a ojedinělý počin.

 

Koloděj: Vrány, DS Bezkamen Uherčice

Amatérský dramatik J. Koloděj se ve hře Vrány pokusil o vhled do života bezdomovců. Jeho pohled je ovšem vzhledem k tíži tématu až příliš selankovitý a romantizující. Inscenátoři přesně naplňují autorův záměr. V jeho duchu charakterizují jednotlivé postavy hry, které herci hrají s přehledem, nezabředávají do zbytečného patosu a vytvářejí mozaiku jednotlivých příběhů a nenaplněných snů bezdomovců i postav, které do prostředí na okraji města přijdou zvenčí. K výrazným kladům inscenace pak patří smysl pro herecký detailo a celkové scénografické pojetí, které ve své preciznosti umožní vhodně pracovat s atmosférou hry.

 

Lektorský sbor nominuje na národní přehlídku vesnického divadla Krakonošův divadelní podzim 2018 ve Vysokém nad Jizerou inscenaci Český děják Souboru DOVEDA Sloupnice pro její kvality ve všech užitých inscenačních složkách. Tato inscenace se vymyká z běžného repertoáru vesnických divadel, přičemž s prostředky tohoto typu divadla skvěle pracuje. Věříme, že by se mohla  stát vhodnou inspirací pro další soubory jak autorsky, režijně, herecky, hudebně i pohybově pracovat s současnými atraktivními náměty.

 

Lektorský sbor doporučuje na národní přehlídku vesnického divadla Krakonošův divadelní podzim 2018 ve Vysokém nad Jizerou inscenaci pohádky J. Pacovského Strach má velké oči. Klasická pohádka s moderními prvky se vyznačuje zvládnutou režijní invencí. Tato inscenace má potenciál oslovit všechny věkové kategorie, a proto věříme, že může na národní přehlídce důstojně reprezentovat tento menšinový žánr pohádky pro děti od 6 let.

 

Lektorský sbor doporučuje na divadelní přehlídku Popelka Rakovník 2018.  Klasická pohádka s moderními prvky se vyznačuje zvládnutou režijní invencí. Tato inscenace má potenciál oslovit všechny věkové kategorie, a proto věříme, že může na národní přehlídce důstojně reprezentovat žánr pohádky pro děti od 6 let.

MgA. Zdeněk Janál

předseda poroty

Mohlo by se vám líbit...