Výsledková listina – Sněhový Brněnec 2023

Výsledková listina

18. ročník krajské přehlídky venkovských divadelních souborů 

„Sněhový Brněnec“ ve dnech 14. 4. – 16. 4. 2023

Licenční postupová přehlídka na Krakonošův divadelní podzim 2023 ve Vysokém nad Jizerou

Porota ve složení: MgA. Hana Marvanová, předsedkyně poroty

                              MgA. Petra Richter Kohutová, členka poroty

                              Mgr. Petr Kolínský, člen poroty

                              MgA. Martin Hak, člen poroty   

      Hana Cihlová, tajemnice poroty

Porota nominuje na KDP Vysoké nad Jizerou inscenaci Případ Baskerville aneb Rapsodie na blatech v provedení MDK Kouřim

Doporučuje na KDP Vysoké nad Jizerou inscenaci  Manželka se nepůjčuje v provedení 

DS Městečko Trnávka

Diplom:

Cena Janu Hejralovi (DS Zmatkaři Dobronín) za herecký výkon v roli Ježíše Krista v inscenaci Podnebí

Cena Ludmile Kučerové (DS Městečko Trnávka) za režii inscenace Manželka se nepůjčuje

Cena Ondřeji Novotnému (DS Zmatkaři Dobronín) za herecký výkon v roli Hitlera v inscenaci Podnebí

Cena Vítězslavu Zezulovi (DS Městečko Trnávka) za herecký výkon v roli Honzovy tety v inscenaci Manželka se nepůjčuje

Cena Martině Nováčkové (DS Zmatkaři Dobronín) za herecký výkon v roli Jana Mladého v inscenaci Podnebí

Cena Martinu Drahovzalovi za dlouhodobé a inspirativní vedení souborů

Cena DS Kantoři Mikulovice za scénu k inscenaci Agnes Belladona

Cena Martinu Drahovzalovi a MDK Kouřim za scénář inscenace Případ Baskerville aneb Rapsodie na blatech

Cena MDK Kouřim za výpravu inscenace Případ Baskerville aneb Rapsodie na blatech

Cena MDK Kouřim za kolektivní herectví v inscenaci Případ Baskerville aneb Rapsodie na blatech

Cena MDK Kouřim za inscenaci Případ Baskerville aneb Rapsodie na blatech

Čestné uznání:

Vladimíru A. Mátlovi (DS Zmatkaři Dobronín) za výpravu k inscenaci Podnebí 

Láďovi Filipi (DS Prut Korouhev) za herecký výkon v roli Ignáce Středy v inscenaci  Bahno bude aneb Z hotelu lázně bez hany a bázně 

Františku Kunstovi (DS Zmatkaři Dobronín) za herecký výkon v roli Boha v inscenaci Podnebí

Pavlu Machovi (DS Prut Korouhev) za scénář komedie Bahno bude aneb Z hotelu lázně bez hany a bázně 

DS Městečko Trnávka za inscenaci Manželka se nepůjčuje

Pořadatelé DS E. Vojana Brněnec a Krajská knihovna v Pardubicích vyhlásili v rámci přehlídky Anketu diváka, kterou vyhrál DS Městečko Trnávka. (2. místo – MDK Kouřim,  3. místo – DS Zmatkaři Dobronín). 

Zapsala: Hana Cihlová, 16. 4. 2023

Mohlo by se vám líbit...