Výsledková listina – Sněhový Brněnec 2024

Výsledková listina

  1. ročník krajské přehlídky venkovských divadelních souborů

„Sněhový Brněnec“ ve dnech 31. 5. – 2. 6. 2024
Postupová přehlídka na Krakonošův divadelní podzim 2024 ve Vysokém nad Jizerou

Porota ve složení: Mgr. Petra Richter Kohutová, předsedkyně poroty
Mgr. Petr Kolínský, člen poroty
Ivan Loněk, člen poroty
Hana Cihlová, tajemnice poroty

Doporučení pozornosti programové rady Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou –
Naše fabrika DS Eduarda Vojana Brněnec
Doporučení do programu Krakonošova divadelního podzimu ve Vysokém nad Jizerou – Víkend
DS Heřman Heřmanův Městec

Diplom:
Cena Kristýně Pavlasové za scénář a režii inscenace Naše fabrika DS E. Vojana Brněnec
Cena Marcele Švecové za role Alice Löw-Beer a Emilie Schindler v inscenaci Naše fabrika DS E. Vojana
Brněnec
Cena Dušanu Blažkovi za role Waltera Löw-Beera a Oskara Schindlera v inscenaci Naše fabrika DS E.
Vojana Brněnec
Cena Václavu Štefkovi za roli Bedřicha v inscenaci Přátelák DS Ledříček Klášterec nad Orlicí
Cena Ladislavu Báčovi a Radce Navrátilové za scénu, kostýmy a rekvizity v inscenaci Slavičí dům
Bysterského ochotnického souboru J. V. Kryšpína
Cena Kamile Davidové za režii a za roli Sekretářky v inscenaci Víkend DS Heřman Heřmanův Městec
Cena Josefu Jodasovi za roli Manžela v inscenaci Víkend DS Heřman Heřmanův Městec
Za mimořádnou divadelní událost inscenaci Naše fabrika DS E. Vojana Brněnec

Čestné uznání:
Lucii Klemšové za roli Holčičky v inscenaci Naše fabrika DS E. Vojana Brněnec
Petře Štoudkové za roli Maminky a Frau Neumann v inscenaci Naše fabrika DS E. Vojana Brněnec
Janu Jelínkovi za herecký výkon v inscenaci Naše fabrika DS E. Vojana Brněnec
Zuzaně Dobešové za roli Kamily v inscenaci Přátelák DS Ledříček Klášterec nad Orlicí
Tereze Zárubové za roli Jarušky v inscenaci Slavičí dům Bysterského ochotnického souboru J. V.
Kryšpína
Vlastimilu Vajsovi za roli Lojzíka v inscenaci Slavičí dům Bysterského ochotnického souboru J. V.
Kryšpína
Radku Jílkovi za roli Arnošta v inscenaci Slavičí dům Bysterského ochotnického souboru J. V. Kryšpína
Kamile Davidové za scénu inscenace Víkend DS Heřman Heřmanův Městec
Janě Čurdové za roli Manželky v inscenaci Víkend DS Heřman Heřmanův Městec
Václavu Votoupalovi za roli Zaměstnance hotelu v inscenaci Víkend DS Heřman Heřmanův Městec

Pořadatelé DS E. Vojana Brněnec a Krajská knihovna v Pardubicích vyhlásili v rámci přehlídky Anketu
diváka
, kterou vyhrál soubor Mrsťa Prsťa Kouřim, (2. místo – DS Heřman Heřmanův Městec, 3. místo –
Bysterecký ochotnický soubor J.V.Kryšpína).

Zapsala: Hana Cihlová, 2. 6. 2024

Mohlo by se vám líbit...