Informace o přehlídce

Krajská přehlídka venkovských divadelních souborů Sněhový Brněnec je licenční postupovou přehlídkou na národní přehlídku venkovských  divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.

Přehlídka se koná z pověření Ministerstva kultury ČR a mohou se jí zúčastnit divadelní kolektivy mající sídlo v místě, které má charakter venkovského sídla a nemá více jak 5 000 obyvatel. (Další podmínky zařazení inscenace do programu přehlídky je možno najít v Propozicích.)

Přehlídku pořádá Divadelní soubor Eduarda Vojana Brněnec a Krajská knihovna v Pardubicích – oddělení regionálních a kulturních služeb za  finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a Obce Brněnec.

První ročník přehlídky se uskutečnil v roce 2004 a od té doby se na prknech Lidového domu v Brněnci vystřídalo několik desítek souborů. Jižní cíp Pardubického kraje je vhodným dojezdným místem i pro soubory z Jihomoravského kraje a z Kraje Vysočiny, odkud soubory na přehlídku také přijíždějí.

V porotě se zde vystřídalo mnoho aktivních divadelníků a divadelních profesionálů. Přehlídka si klade za cíl měnit sestavu poroty, aby se vyvarovala ustrnutí, dává prostor tvářím v porotcovských řadách novým, ale na druhé straně se snaží udržet jakousi nit, charakter přehlídky, což zajišťují porotci působící ve „sněhové“ porotě pár let za sebou. V současné době jsou tvářemi poroty přehlídky prof. František Laurin a Mgr. Petr Kolinský. Úplný seznam porotců (stejně jako účastnivších se souborů naleznete v sekci Statistiky.)

Sněhový Brněnec je stejně jako ostatní přehlídky amatérského divadla místem setkávání lidí se stejným zájmem, s chutí zabývat se divadlem, lidí s jistou dávkou exhibicionismu a také touhou stát se v divadle lepším. A my, pořadatelé, se snažíme k těmto setkáváním udělat prostor. Staráme se, jak nejlépe umíme. O porotu, aby v příjemné atmosféře, s plnými bříšky a po dobrém spánku mohli vlídně nabídnout svůj odborný pohled na zhlédnutá představení, a mohli tak souborům otevřít nové možnosti tvorby. Staráme se i o soubory, pečujeme o ně jako o vlastní děti, aby mohly podat své životní výkony a pokusit se postoupit o přehlídku výš… A samozřejmě i o diváky, kteří dotvářejí tu atmosféru Sněhového Brněnce, která vůbec není chladná. Diváky, kteří již několikrát získali od hostujících souborů a poroty cenu Pan Publikum.

Pokud jste tedy ještě do Brněnce na Sněháč nezavítali, a je jedno, zda-li jste soubor, porotce či divák, a je jedno i to, že obvykle jezdíte jinam, přijeďte. Přijeďte se někdy podívat, uvidíme Vás moc rádi.