Informace o přehlídce

Sněhový Brněnec

Krajská přehlídka venkovských divadelních souborů Sněhový Brněnec je licenční postupovou přehlídkou na národní přehlídku venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou, tradičně se pořádá první víkend v dubnu, nepřipadnou-li na tento termín Velikonoce.

Přehlídka se koná z pověření Ministerstva kultury ČR a mohou se jí zúčastnit divadelní kolektivy mající sídlo v místě, které má charakter venkovského sídla a nemá více jak 5 000 obyvatel. (Další podmínky zařazení inscenace do programu přehlídky je možno najít v Propozicích.)

Přehlídku pořádá Divadelní soubor Eduarda Vojana Brněnec a Krajská knihovna v Pardubicích – oddělení regionálních a kulturních služeb za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a Obce Brněnec.

První ročník přehlídky se uskutečnil v roce 2004 a od té doby se na prknech Lidového domu v Brněnci vystřídalo několik desítek souborů. Jižní cíp Pardubického kraje je vhodným dojezdným místem i pro soubory z Jihomoravského kraje a z Kraje Vysočiny, odkud soubory na přehlídku také přijíždějí.

V porotě se zde vystřídalo mnoho aktivních divadelníků a divadelních profesionálů. Přehlídka si klade za cíl měnit sestavu poroty, aby se vyvarovala ustrnutí, dává prostor tvářím v porotcovských řadách novým, ale na druhé straně se snaží udržet jakousi nit, charakter přehlídky, což zajišťují porotci působící ve „sněhové“ porotě pár let za sebou. V současné době jsou tvářemi poroty přehlídky prof. František Laurin a Mgr. Petr Kolinský. Úplný seznam porotců (stejně jako účastnivších se souborů naleznete v sekci Statistiky.)

 

Sněhový Brněnec je stejně jako ostatní přehlídky amatérského divadla místem setkávání lidí se stejným zájmem, s chutí zabývat se divadlem, lidí s jistou dávkou exhibicionismu a také touhou stát se v divadle lepším. A my, pořadatelé, se snažíme k těmto setkáváním udělat prostor. Staráme se, jak nejlépe umíme. O porotu, aby v příjemné atmosféře, s plnými bříšky a po dobrém spánku mohli vlídně nabídnout svůj odborný pohled na zhlédnutá představení, a mohli tak souborům otevřít nové možnosti tvorby. Staráme se i o soubory, pečujeme o ně jako o vlastní děti, aby mohly podat své životní výkony a pokusit se postoupit o přehlídku výš… A samozřejmě i o diváky, kteří dotvářejí tu atmosféru Sněhového Brněnce, která vůbec není chladná. Diváky, kteří již několikrát získali od hostujících souborů a poroty cenu Pan Publikum.

Pokud jste tedy ještě do Brněnce na Sněháč nezavítali, a je jedno, zda-li jste soubor, porotce či divák, a je jedno i to, že obvykle jezdíte jinam, přijeďte. Přijeďte se někdy podívat, uvidíme Vás moc rádi.